นายพชรปพน   จำปาพรม
นายพชรปพน จำปาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงออนไลน์ ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
97405   คน
เริ่มนับ 31 มกราคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง: การตรวจสอบสิทธิรับเงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2563


 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิรับเงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   ดังนี้ 
   1. ผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเหยียวยา  ประกอบไปด้วย
            1.1 เด็กที่มีสิทธได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
            1.2 ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
            1.3 ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งกรณีที่ได้รับเบี้ยความพิการ และไม่ได้รับเบี้ยความพิการ

  2. จำนวนเงินที่จะได้รับคือ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยจะได้รับเงินครั้งเดียวและผู้มีสิทธิต้องมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  3. การจ่ายเงิน  แบ่งออกเป็น 2 วิธี 
             3.1 โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาฯ โดยตรง กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ได้รับเงิน       
                    เยียวยาฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
             3.2  จ่ายเป็นเงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาฯ ภายใน 15 วันทำการ (ระหว่าง
                    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - 11 สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ให้ฟังประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

  4. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถติดต่อสอบได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

           4.1 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  โทรศัพท์ 043 306 407
           4.2  กองัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                  โทรศัพท์ 02-659- 6477
            4.3 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทรศัพท์ 02-642-4336 ต่อ 108
            4.4 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทรศัพท์ 02-355-6100 ต่อ 401
            4.5 ศูนย์ข้อมูลคนพิการและสารสนเทศ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท์ 02-354-3897 , 02-354-3388 ต่อ
                  311 หรือ 313
            4.6 เว็บไซต์ 
http://covid.m-society.go.th/
เข้าชม : 12


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 18 ส.ค. 2563 )
การตรวจสอบสิทธิรับเงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช... ( 22 ก.ค. 2563 )
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ( 15 ก.ค. 2563 )
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ( 30 มิ.ย. 2563 )
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 27 ธ.ค. 2562 )


อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.089-7156518, 043-210296
Admin Login