นายพชรปพน   จำปาพรม
นายพชรปพน จำปาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงออนไลน์ ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
97406   คน
เริ่มนับ 31 มกราคม 2556
ข้อมูลทั่วไป 


ที่ตั้งและอาณาเขต

         ตำบลบ้านเหล่า   เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านฝาง ระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบ้านฝางประมาณ       7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
- ทิศเหนือ  ติดกับ ตำบลบ้านฝาง
- ทิศใต้      ติดกับ ตำบลพระยืน
- ทิศตะวันออก  ติดกับ ตำบลบ้านหว้า
- ทิศตะวันตก  ติดกับ ตำบลตำบลป่ามะนาวและตำบลโนนฆ้อง
 

เนื้อที่

       ตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ทั้งหมด 22,640 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 20,506 ไร่
 

ลักษณะภูมิประเทศ

       ตำบลบ้านเหล่าส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีความลาดชันน้อย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ระหว่าง170-180 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม บางพื้นที่เป็นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ พื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา 
 

ประชากร

ตำบลบ้านเหล่ามีประชากรในพื้นที่ จำนวน 10,383 คน 
  - ชาย  5,149  คน
  - หญิง 5,234  คน

การศึกษา

ในตำบลบ้านเหล่ามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด จำนวน 6 แห่ง คือ

1. โรงเรียนบ้านค้อ 4. โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
2.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 5. โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
3. โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 6. โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฏร์รังสรรค์สาธารณสุข

ในตำบลบ้านเหล่า มี

โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ - แห่ง
สถานที่ผลิตยาสมุนไพร/อาหารเสริม - แห่ง


  สถานที่ท่องเที่ยวและสำคัญ

 
               โบราณสถานโนนแท่น     ที่ตั้งบ้านบึงสวาง  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น

องค์ประกอบ  ซากโบราณสถานศิลาแลง  เหลือเฉพาะส่วนฐานมีขนาด  6 X 8  เมตร ปัจจุบันชาวบ้านได้   สร้างศาลาทรงโปร่งครอบทับไว้  และประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นไว้บนแท่น ด้านหลังพระพุทธรูปมีแท่นฐานปฏิมากรรมหินทราย 1  ชิ้น  ได้เทปูนติดไว้กับพื้นและอีก  1  ชิ้นวางอยู่
ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของแท่นโบราณสถาน  ด้านทิศตะวันตกของฐานโบราณสถานห่างประมาณ  90  เมตร มีใบเสมาหินทรายสลักเป็นรูปสันสถูป
ตรงกลางใบ  เดิมมีใบเสมาปักอยู่บริเวณโดยรอบหลายใบ  ปัจจุบันสูญหายไปแล้วสาระสำคัญเป็นโบราณสถานในช่วงสมัยวัฒนธรรมลพบุรี  ซึ่งเป็น
ชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี  ราวพุทธศตวรรษที่  14 – 15
การขึ้นทะเบียนประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  
ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  
52  วันที่  8  มีนาคม  2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  74  ตอนที่  96  วันที่  12  พฤศจิกายน  2500  พื้นที่  10  ไร่


อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.089-7156518, 043-210296
Admin Login