นายพชรปพน   จำปาพรม
นายพชรปพน จำปาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงออนไลน์ ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
97406   คน
เริ่มนับ 31 มกราคม 2556
หน้าที่รับผิดชอบส่วนการศึกษา 

  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา หลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา ตำราเรียน การ วางแผนการศึกษา ของ มาตรฐาน สถานศึกษา การจัดบริการส่ง เสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริม การวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวม ข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผย แพร่การ ศึกษา         งานบริหารการศึกษา                                                 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   
                                                 
                - งานบริหารงานบุคคล                                                                  - งานกิจการศาสนา
                - งานบริหารงานทั่วไป                                                                  - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
                - งานบริหารการศึกษา                                                                  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
                - งานวางแผนและสถิติ                                                                  - งานกีฬาและนันทนาการ
                - งานการเงินและบัญชี
                - งานการพัสดุ


อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.089-7156518, 043-210296
Admin Login