คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]